fb
yt
Вгору
ВСП Барський фаховий коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Викладачі математики провели відкриті заняття
28.12.2015

Власюк Г. М. провела відкрите заняття з вищої математики за темою «Векторний добуток векторів, його властивості та застосування » (група 3АМ – 96).

Тема заняття відповідала робочій програмі курсу.

Значний педагогічний досвід викладача виявився в зрозумілому, чіткому, послідовному, доступному викладі матеріалу, досконалому володінні технікою мовлення.

Мотиваційна складова заняття була реалізована розкриттям значення теми для майбутньої профільної діяльності, актуальністю та новизною змісту, застосуванням методу порівняння та аналогій, наочністю та ілюстративністю, застосуванням дискусії.

Постійний взаємозв’язок «викладач-студент», кількаразове повторення нового матеріалу забезпечувало його розуміння та свідоме здобуття студентами якісних знань.

Нечипорук Л. І. провела відкрите заняття з математики на тему «Прямокутні координати у просторі» (група 1ДБ – 149).

Присутні високо оцінили якість проведеного заняття, відзначивши низку позитивних свідчень добре відпрацьованої методики, раціональне використання часу заняття, різноманітність методів навчання та контролю знань.

Заняття було динамічним; дотримано науковість і поступовість в здобутті знань.

Всі студенти працювали з інтересом і зацікавлено.

Високий ступінь активізації студентів, диференційований підхід до викладення матеріалу, різнорівневі завдання, складені у відповідності з можливостями студентів, сприяли доброзичливому мікроклімату в групі.

Слід зауважити, що викладачі математики, визначивши рівень знань кожного студента і групи в цілому, прагнуть того, щоб кожен студент був оцінений належно. Саме тому викладачами коледжу створені теоретичні допоміжні матеріали і різнорівневі практичні завдання для контролю знань із математики.

Крім того, щодня проводяться додаткові консультації, які надають можливість покращити знання та виправити всі незадовільні оцінки.