fb
yt
Вгору
ВСП Барський фаховий коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Правила прийому

Правила прийому до Барського фахового коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету в 2021 році

Положення про приймальну комісію Барського фахового коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету

Положення про апеляційну комісію Барського фахового коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету


ВИ ЗАПИТУЄТЕ - МИ ВІДПОВІДАЄМО


Які професії можна здобути, вступивши до БФКТБ НТУ?

Навчання у Барському фаховому коледжі транспорту та будівництва Національного транспортного університету здійснюється за 6 освітньо-професійними програмами:

1. «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Кваліфікація – технік-механік

2. «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

Кваліфікація – технік-механік

3. «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Кваліфікація – технік-будівельник

4. «Організація перевезень і управління на автотранспорті»

Кваліфікація – менеджер автомобільних перевезень

5. «Організація та регулювання дорожнього руху»

Кваліфікація – інженер з безпеки руху

6. «Землевпорядкування»

Кваліфікація – землевпорядник


Скільки років потрібно вчитися у Барському фаховому коледжі транспорту та будівництва НТУ і який освітньо-професійний ступінь здобувають його студенти?

Для випускників шкіл, які вступили до БФКТБ НТУ після закінчення:

➡️ 9 класів (мають базову загальну середню освіту) - термін навчання становить 3 роки 10 місяців;

➡️ 11 класів (мають повну загальну середню освіту) – термін навчання становить 2 роки 10 місяців.

По закінченні навчання студенти коледжу здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра та отримують документ про фахову передвищу освіту - диплом фахового молодшого бакалавра.


Яку форму навчання можна обрати для здобуття фахової передвищої освіти у БФКТБ НТУ?

У Барському фаховому коледжі транспорту та будівництва НТУ навчання студентів здійснюється за денною та заочною формами.

Випускники 9-х класів навчаються лише за денною формою (стаціонарно) за 6 освітньо-професійними програмами:

1. «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Кваліфікація – технік-механік

2. «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

Кваліфікація – технік-механік

3. «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Кваліфікація – технік-будівельник

4. «Організація перевезень і управління на автотранспорті»

Кваліфікація – менеджер автомобільних перевезень

5. «Організація та регулювання дорожнього руху»

Кваліфікація – інженер з безпеки руху

6. «Землевпорядкування»

Кваліфікація – землевпорядник

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, можуть обрати, крім денної форми навчання за 6 освітньо-професійними програмами, і заочну за такими трьома освітньо-професійними програмами:

1. «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Кваліфікація – технік-механік

2. «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

Кваліфікація – технік-механік

3. «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів»

Кваліфікація – технік-будівельник


Які строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання в БФКТБ НТУ для випускників 9-х класів у 2021 році?

Прийом документів від вступників на основі базової загальної середньої освіти (випускників 9-х класів) здійснюватиметься з 29 червня по 13 липня включно.

Вступні випробовування проводитимуться з 14 до 24 липня.

Оприлюднення рейтингового списку відбудеться не пізніше 27 липня.

Виконання вимог зарахування на місця державного замовлення - не пізніше 29 липня.

Зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 31 липня.

Переведення на вакантні місця державного замовлення – 09 серпня.

Зарахування на контракт – не пізніше 03 серпня.

Також у серпні здійснюється додатковий прийом документів на навчання виключно за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

Прийом документів від вступників на основі базової загальної середньої освіти (випускників 9-х класів) здійснюватиметься з 01 по 22 серпня.

Вступні випробовування проводитимуться з 23 по 27 серпня.

Оприлюднення рейтингового списку відбудеться не пізніше 28 серпня.

Виконання вимог зарахування на місця державного замовлення - не пізніше 30 серпня.

Зарахування на контракт – не пізніше 31 серпня.

Приймальна комісія коледжу під час вступної кампанії здійснюватиме прийом заяв та документів щодня:

понеділок – субота з 08.00 до 18.00 год;

неділя – з 08.00 до 14.00 год.

Які строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання в БФКТБ НТУ для випускників 11-х класів у 2021 році?

Прийом документів від вступників на основі повної загальної середньої освіти (випускників 11-х класів) здійснюватиметься:

На денну та заочну форми навчання (вступ за сертифікатами ЗНО) – з 14 липня до 02 серпня. (Реєстрація електронних кабінетів – 01 липня).

На денну форму навчання (вступні іспити, квота-1, співбесіда) – з 14 до 26 липня.

На заочну форму навчання (вступні іспити) – з 14 липня до 12 серпня. Додаткова сесія: з 30 серпня до 28 вересня.


Вступні випробовування проводитимуться:

Для вступників на денну форму навчання (співбесіда) – з 24 липня до 29 липня.

Для вступників на денну форму навчання (вступні іспити, квота-1, співбесіда) – з 26 липня до 02 серпня.

Для вступників на заочну форму навчання (вступні іспити) – з 13 серпня до 20 серпня. Додаткова сесія: з 29 вересня до 06 жовтня.

Оприлюднення рейтингового списку відбудеться:

Для вступників на денну форму навчання – не пізніше 05 серпня.

Для вступників на заочну форму навчання (вступ за сертифікатами ЗНО) – не пізніше 05 серпня.

Для вступників на заочну форму навчання (вступні іспити) – не пізніше 23 серпня. Для додаткової сесії: не пізніше 08 жовтня.

Зарахування на контракт:

Для вступників на денну форму навчання – не пізніше 20 серпня (додаткове зарахування - до 30 вересня).

Для вступників на заочну форму навчання (вступ за сертифікатами ЗНО) - не пізніше 20 серпня (додаткове зарахування - до 30 вересня).

Для вступників на заочну форму навчання (вступні іспити) – не пізніше 26 серпня (додаткове зарахування - до 13 жовтня).

Зверніть увагу: додатковий прийом документів проводиться на навчання виключно за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

Приймальна комісія коледжу під час вступної кампанії здійснюватиме прийом заяв та документів щодня:

понеділок – субота з 08.00 до 18.00 год;

неділя – з 08.00 до 14.00 год.

Які документи необхідно подати при вступі до Барського фахового коледжу транспорту та будівництва НТУ у 2021 році?

Передусім вступник подає до Приймальної комісії БФКТБ НТУ заяву.

Випускники 11 класів, особи, які здобули повну загальну середню освіту, подають заяви тільки в електронній формі (через електронний кабінет).

У письмовій формі вони можуть подавати заяви лише:

- для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів та/або квотою-1;

- для реалізації права на першочергове зарахування;

- за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

- у разі подання іноземного документа про освіту;

- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

- у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних

кабінетів;

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії БФКТБ НТУ.

Інші категорії вступників на навчання до БФКТБ НТУ подають заяви лише в паперовій формі. В заяві зазначається спеціальність, освітньо-професійна програма, форма та джерела фінансування навчання.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року);

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- військово-облікового документа (для призовників чи військовозобов’язаних);

- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для осіб, які здобули повну загальну середню освіту або інший освітньо-кваліфікаційний рівень);

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року);

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- копію військово-облікового документа (для призовників чи військовозобов’язаних);

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для осіб, які здобули повну загальну середню освіту або інший освітньо-кваліфікаційний рівень);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією БФКТБ НТУ. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

З яких предметів потрібно складати іспити при вступі до Барського фахового коледжу транспорту та будівництва НТУ в 2021 році?

Абітурієнти з базовою загальною середньою освітою (9 кл.) складають вступні екзамени:

- з математики (тестування),

- української мови (диктант).

Абітурієнти з повною загальною середньою освітою (11 кл.) та здобутими іншими освітньо-кваліфікаційними рівнями складають вступні іспити або подають сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років

- з математики,

- української мови.

Яка вартість навчання?

Для вступників 2021 року, які здобуватимуть фахову освіту у БФКТБ НТУ за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту), вартість навчання в рік становитиме:

Денна форма навчання:

1. Освітньо-професійна програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» (кваліфікація – технік-механік) – 12500 грн.

2. Освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» (кваліфікація – технік-механік) – 12500 грн.

3. Освітньо-професійна програма «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» (кваліфікація – технік-будівельник) – 11900 грн.

4. Освітньо-професійна програма «Організація перевезень і управління на автотранспорті» (кваліфікація – менеджер автомобільних перевезень) – 12500 грн.

5. Освітньо-професійна програма «Організація та регулювання дорожнього руху» (кваліфікація – інженер з безпеки руху) - 12500 грн.

6. Освітньо-професійна програма «Землевпорядкування» (кваліфікація – землевпорядник) - 11900 грн.

Заочна форма навчання:

1. Освітньо-професійна програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» (кваліфікація – технік-механік) – 8600 грн.

2. Освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» (кваліфікація – технік-механік) – 8600 грн.

3. Освітньо-професійна програма «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» (кваліфікація – технік-будівельник) – 8000 грн.


За якими програмами проводяться вступні іспити та співбесіди в Барському фаховому коледжі транспорту та будівництва НТУ?

Вступні іспити, співбесіди, фахові випробування проводяться за програмами, затвердженими головою Приймальної комісії коледжу.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

З програмами співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань абітурієнти можуть ознайомитися на вебсайті БФКТБ НТУ - https://bktbntu.com.ua/page/vstupispyt


Чи надається іногороднім абітурієнтам гуртожиток під час вступної кампанії?

Так. Для вступників, які потребують забезпечення житлом під час вступу, може бути надано до 200 місць у гуртожитку БФКТБ НТУ. У ньому створено належні умови для проживання: видається постільна білизна, є холодна й гаряча вода, кухні, актова зала з телевізором та безкоштовним підключенням WI – FI, кімнати для проживання на 2 – 4 особи.