fb
yt
Вгору
ВСП Барський фаховий коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Бібліотека

Кожний носій інформації –

живий документ епохи

і людської свідомості.

Л. Коваленко

Модернізація української освітньої галузі, реформування освіти загалом висувають нові стратегічні завдання перед бібліотеками навчальних закладів. Їх вирішення потребує низки комплексних, системно-організаційних і технологічних змін згідно із сучасними тенденціями.

Складовою частиною внутрішньої системи якості освіти є бібліотека, адже без забезпечення студентів та викладачів якісними інформаційними ресурсами неможливо говорити про якість освіти та науки. Книга завжди була наймогутнішим засобом просвіти, а роль бібліотеки у житті суспільства надзвичайно важлива й на сьогодні.

Бібліотека коледжу є інформаційним, культурним і освітнім осередком навчального закладу з упорядкованим книжковим фондом. Пріоритетом у професійній діяльності є забезпечення інформацією користувачів.

На сьогодні фонд бібліотеки складає понад 30 тисяч примірників. З них 90 відсотків - україномовних. Найбільшу частину фонду (більше 65 відсотків) займає технічна література, 25 відсотків - підручники й посібники, 10 відсотків - художня література. Проводиться систематична робота щодо збереження та поповнення книжкового фонду. З недавніх пір зібрано напрацювання викладачів коледжу: навчальні посібники, методичні матеріали, лекції з предметів, тощо.

Штат бібліотеки БФКТБ НТУ складається із трьох працівників, які мають вищу освіту і великий досвід роботи:

- завідувачка бібліотеки Дворніцька Л.А.;

- бібліотекар Сверенюк Р.П.;

- бібліотекар Закордонець Т.М.

Режим роботи: з 08-00 до 18-00.

Приміщення бібліотеки має сучасне естетичне оформлення. У читальній залі на 60 місць представлена експозиційна виставка, присвячена ініціатору створення навчального закладу - М.Т. Туніку. Окрім головної читальної зали, в гуртожитку коледжу є дві кімнати для самопідготовки студентів на 100 місць.

Важливим напрямом роботи бібліотеки є популяризація читання, як тренду серед студентів: засобами різноманітних форм з використанням сучасних інформаційних технологій. З цією метою проводяться масові заходи: віртуальні огляди книжкових видань, пропагуються текстові видання через представлення тематичних книжкових виставок і виховні години спільно з керівниками груп. Бібліотекарі слідкують за новими виданнями підручників, навчальних посібників, періодичних видань з метою постійного поповнення бібліотечного фонду.

Невід’ємною ланкою навчально-виховного процесу є спільна діяльність бібліотеки з педагогічним колективом.

Нововведення, в поєднанні з традиційними методами обслуговування, дають можливість більш сучасно й оперативно надавати інформацію користувачам. В електронному архіві бібліотеки коледжу зберігаються методичні напрацювання викладачів із загальноосвітніх і спецдисциплін. В приміщенні бібліотеки працює Wi-Fi. До послуг користувачів :

- визначення індексів УДК, авторського знаку;

- консультація та допомога в пошуку джерел інформації;

- виконання бібліографічних довідок;

- послуги з інформаційно- бібліографічного навчання ;

- презентації інформаційних ресурсів, віртуальні виставки ;

- надання інформації щодо книгозабезпечення за навчальними дисциплінами;

- допомога в складанні списків літератури до дипломних і курсових робіт, тощо.