fb
yt
Вгору
ВСП Барський фаховий коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Публічна інформація

Рейтинговий список студентів автомобільно-механічного відділення за результатами навчання у II семестрі 2021-2022 н.р.


Рейтинговий список студентів дорожньо-будівельного відділення за результатами навчання у ІI семестрі 2021-2022 н.р.


Статут Національного транспортного університету


Положення про Барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету


Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти


Освітні програми, що реалізуються у коледжі


Мова освітнього процесу - українська


Матеріально-технічне забезпечення коледжу


Річний звіт про діяльність коледжу


Перелік додаткових освітніх послуг


Гуртожиток БКТБ НТУ


Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами


Склад керівних органів Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету


Положення про організацію навчального процесу у Барському коледжі транспорту та будівництва Національного транспортного університету


Положення про порядок створення та організацію державної екзаменаційної комісії Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету


Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про адміністративну раду Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету


Положення про педагогічну раду Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету


Положення про методичну раду коледжу


Фінансовий звіт


Річний розпис бюджету (кошторис)


Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога


Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього


Звіт про використання та надходження коштів


Положення про приймальну комісію


Оприлюднені рішення приймальної комісії


Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Барському коледжі транспорту та будівництва НТУ


Положення про студентське самоврядування у Барському коледжі транспорту та будівництва НТУ

Положення про порядок призначення і виплати стипендій у Барському коледжі транспорту та будівництва Національного транспортного університету


ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» (275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), спеціалізація «Організація та регулювання дорожнього руху») у Барському коледжі транспорту та будівництва Національного транспортного університету