fb
yt
Вгору
ВСП Барський фаховий коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Виробниче навчання

Навчальна і виробнича практики студентів

Сучасний ринок праці потребує не

тільки глибоких теоретичних знань,

а й здатності застосовувати їх у

нестандартних життєвих і виробничих умовах

Практика студентів є обов'язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у БКТБ НТУ і проводиться на відповідним чином оснащених базах вищого навчального закладу, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства і державного управління. Згідно з навчальними планами коледжу терміни фахової практики становлять 20-25% всього навчального часу. Організація практичної підготовки студентів регламентується Положенням про проведення практики студентів Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету, затвердженим директором і схваленим методичною радою коледжу.

Відповідальність за організацію і здійснення практичної підготовки студентів покладено безпосередньо на керівника коледжу. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практики забезпечують відповідні відділення та циклові комісії. Загальну організацію практики студентів і контроль за її проведенням здійснює керівник практики. До керівництва практикою залучають досвідчених викладачів і спеціалістів з певного фаху, які працюють в організації, де проходить практика.

Практика для студентів коледжу, залежно від напряму підготовки, конкретної спеціальності, ділиться на:

навчальну (практичні та лабораторні заняття, екскурсійна, ознайомлювальна, для отримання первинних професійних умінь та навичок, отримання робітничої професії тощо);

виробничу (технологічна, переддипломна).

Види та обсяг практик у коледжі визначаються стандартами вищої освіти за кожним напрямом (спеціальністю) відповідно освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і відображаються у навчальних планах (тривалість, термін проведення). Зміст, послідовність практик визначається наскрізною програмою, яка розробляється цикловою комісією згідно з навчальним планом і затверджується керівником коледжу. Циклові комісії, окрім наскрізних та робочих програм, розробляють інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин або отримав незадовільну оцінку на підсумковому заліку, відраховується з навчального закладу.

Навчальна практика

Навчальна практика має своєю метою поглибити і закріпити теоретичні знання студентів, виробити навички практичної і дослідницької роботи, ознайомити із сучасним обладнанням. Її проводять на молодших курсах.

Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін. Ознайомити студента з його майбутньою спеціальністю можливо шляхом виконання обов’язків дублера, помічника фахівця. Для навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації обов’язковим є – оволодіння робітничою професією з числа масових спеціальностей відповідної галузі.

Навчальна практика може проводитися у навчальних кабінетах і лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, на полігонах, у навчальних господарствах, на навчально-дослідних ділянках, навчально-практичних центрах та інших допоміжних об’єктах навчального закладу.

Виробнича практика

Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін практичних навичок, ознайомлення безпосередньо на підприємстві, в установі з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових та дипломних проектів, підвищення розряду робітничої професії, одержаної в період навчальної практики, або придбання нової робітничої професії із передбачених навчальним планом.

Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для дипломного проектування.

При проходженні студентами переддипломної практики власник підприємства (установи, організації), незалежно від форми власності та підпорядкування, або уповноважений ними орган чи фізична особа, а також фізична особа, яка проводить господарську діяльність та зареєстрована в установленому порядку і відповідно до законодавства використовує найману працю (у разі потреби та можливості) має право запропонувати випускникові роботу, укласти трудовий договір та надіслати вищому навчальному закладу для направлення молодшого спеціаліста на роботу.

Визначення баз практики здійснюється керівництвом коледжу на основі прямих угод із підприємствами (організаціями, установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом коледжу, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.

Бази практик дорожнього відділення:

Спеціальність 5.08010102 «Землевпорякування»:

державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою;

Подільське державне підприємство геодезії, карто- графії та кадастру (ДП «Поділлягеодезкартографія»);

Вінницька регіональна філія ДП «Центр ДЗК»;

Головне управління Держземагенства у Вінницькій області;

державна інспекція сільського господарства в Хмельницької області;

Головне управління Держземагенства у Хмельницькій області;

Рівненський Навчально-практичний центр Рівненського державного аграрного коледжу;

Рівненська регіональна філія центру ДЗК;

Районні відділи Держземагенства у Вінницької області;

земельно-аграрний центр «Карат» м.Городок;

комунальне підприємство «Барське районе бюро технічної інвентаризації»;

ФОП Мельник Геннадій Анатолійович;

Барський районний центр зайнятості населення.

Спеціальність 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»:

ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком»;

дочірнє підприємство «Вінницький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

дочірнє підприємство «Хмельницький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

ВАТ «Міськремшляхбуд» м. Дніпропетровськ;

дочірнє підприємство «Черкаськийький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

дочірнє підприємство «Чернівецький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

дочірнє підприємство «Житомирський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

ТОВ ШБУ-60 ПЛЮС м.Чернівці;

ЗАТ «Дніпровська пристань» м.Київ;

Бази практик механічного відділення:

Спеціальність 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті»:

Вінницька обласна асоціація автомобільних перевізників;

ТОВ «Таксопарк плюс» м. Вінниця;

ТОВ «Хмельницьктранс» м. Хмельницький;

ТОВ «АВС - Транс» м.Київ;

ПрАТ «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506»;

«Автобусний парк - 13527» м.Кіровоград;

ПрАТ «Тульчинське автотранспортне підприємство 10507»;

ПП «Автотранском» м.Львів;

ПрАТ «Жмеринське автотранспортне підприємство 10512»;

ТОВ «Максі-Транс» м. Кременчук;

ТОВ « Автотранспортне підприємство 15107» м. Білгород-Дністровський;

ВАТ «Барське АТП - 10513»;

ПрАТ «Шаргородське автотранспортне підприємство 10528»;

ТОВ «Автолінії Вінниччини»;

«ВІННІФРУТ» ВАТ м. Калинівка;

ПАТ «Одесавтотранс»

ТОВ «Хлібна Країна» м.Вінниця;

Cпеціальність 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»:

Вінницька обласна асоціація автомобільних перевізників;

ПАТ «Вінниччина - Авто»;

ПАТ «Хмельниччина - Авто»;

СТО ПЕЖО АВТО Люкс м. Хмельницький;

Тойота Преміум Моторс, м. Вінниця;

ПАТ «ЄВРОКАР» м. Ужгород;

ТОВ «Кредо Авто» м. Вінниця;

ПрАТ «Тульчинське автотранспортне підприємство 10507»;

ТОВ «Таксопарк плюс» м. Вінниця;

ПАТ «ЛАДАСЕРВІС» м. Бердичів;

ПП «Люкс Авто» м. Вінниця;

ТДВ «Буковина Авто» м. Чернівці;

СТО «Автомайстерня» м. Бар;

ТОВ «Автоекспрессервіс» м. Тульчин;

ВАТ «Барське АТП - 10513»;

ТОВ «ІНТЕРФУД» Тульчинська філія;

СТО «Autoforce»м. Ямпіль;

ПП Войцехівський А.С. м. Бар;

ПП Мінц Л.М. м. Бар;

Cпеціальність 5.05050204 «Експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання»:

ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком»;

дочірнє підприємство «Вінницький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

ТОВ «Шляхбуд» м. Вінниця;

дочірнє підприємство «Хмельницький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

ВАТ «Міськремшляхбуд» м. Дніпропетровськ;

ТОВ «Будмонтаж - сервіс 1» м. Новодністровськ;

дочірнє підприємство «Черкаськийький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

дочірнє підприємство «Чернівецький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

дочірнє підприємство «Житомирський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

ТОВ ШБУ-60 ПЛЮС м.Чернівці;

ТОВ «Хмільницька будівельна компанія»;

ЗАТ «Дніпровська пристань» м.Київ;

Барське ЛВУ МГ «Черкаситрансгаз».

Cпеціальність: 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»:

обласніслужби з організації дорожнього руху державної автоінспекції МВС України;

департаменти та відділення із організації й регулювання дорожнього руху;

служби органів місцевого самоврядування, що управляють і проектують дорожній рух у містах і населених пунктах;

транспортні відділи виконавчих органів влади;

Головна автотранспортна інспекція Міністерства транспорту й зв’язку;

дорожньо-експлуатаційні управління;

автошколи, підприємства автомобільно-дорожнього комплексу для організації роботив сфері дорожнього руху адміністративно-правової діяльності.

Після закінчення виробничої практики студенти захищають звіти про виконання програми. До звіту додають різноманітні технічні матеріали: рисунки, креслення, фотографії, відеопрезентації, схеми, таблиці, зразки матеріалів, виробів тощо. Керівник виробничої практики перевіряє звіт, після чого практикант складає залік, найчастіше у формі захисту звіту в комісії за місцем практики або у вищому навчальному закладі. Залік оцінюється за дванадцятибальною системою при цьому враховується характеристика і оцінка роботи студента керівником практики від підприємства. Студент , який не виконав програму практики без поважних причин або отримав незадовільну оцінку на підсумковому заліку, відраховується з навчального закладу.

Усі види практики починаються настановчими конференціями, на яких відповідальний за проведення викладач і завідувач відділення роз'яснюють студентам завдання, графік і об'єкти їх проведення, розподіл за ними груп студентів і закріплення консультантів-представників коледжу і виробництва. Завершується виробнича практика також конференцією, на якій студенти обмінюються досвідом. Керівники практики, представники циклової комісії спеціальних дисциплін і виробництва вказують на шляхи вдосконалення її проходження і професійної підготовки студентів.

Дорожнє відділення:

Спеціальність 5.08010102 "Землевпорядкування"

теодолітна зйомка;

нівелювання;

тахеометрична зйомка;

основи сільськогосподарського виробництва;

практика з грунтознавства;

фотограмметрія;

комп'ютеризація сільськогосподарського виробництва;

придбання робітничої професії;

створення опорних мереж;

автоматизовані зйомки територій;

рішення ситуаційних задач;

землевпорядне проектування;

виробнича технологічна практика;

виробнича переддипломна практика;


Спеціальність 5.06010109 "Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів"

геодезична практика;

геологічна практика;

придбання робітничої професії;

розбивні роботи;

виробнича технологічна практика;

виробнича переддипломна практика;


Механічне відділення

Спеціальність 5.07010102 "Організація перевезень і управління на автотранспорті"

практика з вантажних перевезень;

практика з пасажирських перевезень;

виробнича технологічна практика;

виробнича переддипломна практика;


Спеціальність 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

слюсарна практика;

верстатна практика;

демонтажно-монтажна практика;

практика з технічного обслуговування і ремонту автомобілів;

виробнича технологічна практика;

виробнича переддипломна практика;


Спеціальність 5.05050204 "Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання"

слюсарна практика;

ковальсько-зварювальна практика;

верстатна практика;

практика з придбання робітничої професії;

виробнича технологічна практика;

виробнича переддипломна практика;

Спеціальність 5.07010101 "Організація та регулювання дорожнього руху"

демонтажно-монтажна практика;

навчальна практика;

технологічна практика;

переддипломна практика;